Apurahat vuodelle 2019

Silmäsäätiö julistaa haettavaksi apurahat silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevan tutkimustyön edistämiseksi. Apurahoja voivat hakea silmätautien erikoislääkärit ja sellaisiksi aikovat.

Seuraava hakuajankohta on syksyllä 2019

Lue sivupalkissa olevat ohjeet huolellisesti ennen kuin täytät hakulomakkeen! Vain sähköiset, järjestelmän kautta jätetyt, hakemukset otetaan huomioon. Paperikopiota ei lähetetä.

Linkki sähköiseen apurahojen hakulomakkeeseen: https://silmasaatio.apurahat.net/

Apurahat on jaettu kolmeen ryhmään: 

Edellytyksenä apurahan myöntämiselle väitöskirjahankkeeseen on sen rekisteröinti ja yksi julkaistavaksi hyväksytty osatyö, tai muu vastaava selvitys. Mikäli kyseessä on prospektiivinen tutkimus, edellytyksenä on, että tavoiteaineistoa on kerättynä vähintään 30 % vaikka osatöitä ei vielä ole julkaistu. Säätiö voi harkintansa mukaan myöntää useampivuotiseksi haetun apurahan yksivuotisena.

1. Isot hankeapurahat

Hankeapuraha on tutkijalle tai tutkijaryhmälle myönnettävä yksivuotinen apuraha, jonka suuruus voi olla tyypillisesti enintään 50.000 euroa.

Tutkimusryhmän johtajan tulee olla silmätautien erikoislääkäri. Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa tutkimusryhmän johtajan ja mahdollisesti muiden tutkijoiden päätoiminen tutkimustyö sekä tutkimuslaitteiden ja muiden tutkimuskulujen rahoitus, ja sen käytöstä on tehtävä sopimus ko. tutkimuslaitoksen kanssa. Hankeapurahalla tuetaan erityisesti tutkimuksia, joissa pyritään avaamaan uusia tutkimuskohteita, ja tutkimushankkeita, joissa on tutkijakoulutuksessa väitöskirjaoppilaina silmätautien erikoislääkäreitä tai sellaisiksi aikovia.

2. Kaksi- ja kolmivuotiset tutkimusapurahat

Apuraha haetaan kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi, apurahan suuruus voi olla enintään 15.000 euroa vuodessa. Päätöst ehdään ehdollisena siten, että toisen ja kolmannen vuoden osuudet apurahasta maksetaan hyväksyttyä tutkimusselontekoa vastaan. Säätiön hallitus varaa mahdollisuuden myöntää apuraha lyhemmäksi kuin haetuksi ajaksi.

3. Yksivuotiset apurahat

Yksivuotisen apurahan suuruus voi olla enintään 15.000 euroa vuodessa. Hae yksivuotiasta apurahaa, jos arvioit tutkimuksen tulevan valmiiksi sen turvin. Muussa tapauksessa hae useampi vuotista apurahaa

Kaikkiin apurahakategorioihin kuuluva apurahan henkilökohtainen osuus on pääsääntöisesti tarkoitettu mahdollistamaan päätoiminen tutkimustyö virkavapaalla hakijan päätoimesta, mistä on tilityksen yhteydessä toimitettava todistus tai muu hyväksyttävä selonteko.

Kaikkien apurahojen myöntämisen edellytyksenä on, että tutkijalle aikaisemmin myönnetyistä apurahoista on toimitettu säätiön hallitukselle hyväksytty selvitys.

Myönnetty säätiön apurahapäätös peruuntuu, mikäli sitä ei ole nostettu viimeistään kahden (2) vuoden kuluessa apurahapäätöksestä.

Silmäsäätiön asiamies Roy Siljamäki antaa tarvittaessa lisätietoja. Hänen meiliosoitteensa on asiamies@silmasaatio ja puhelinnumero 040 770 3337.

Silmäsäätiön hallitus