Silmäsäätiön apurahat vuonna 2018

Torsten ja Lea Laineen rahasto

LT Anu Vaajanen, 15.000€                                          
Glaukoomahoidon kehittäminen ja arkivaikuttavuuden mittaaminen

LL Anni Stadigh, 9.000€
Glaukooman kehittyminen,eteneminen ja hoito uveamelanooma silmissä

Märta ja Aarne Koskelon rahasto

Dosentti HanneleUusitalo-Järvinen, 15.000 €           
Verkkokalvon uudissuonimuodostus ja arpireaktio

LT Laura Knaapi, 15.000€
Uusia näkökulmia reaktioaikaperimetriaanja algoritmin kehittäminen silmänpohjan perifeeristen yksityiskohtien todellisen koon arvioimiseksi silmänpohjan valokuvasta

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto

LL Mira Siiskonen, 6.700€
Lasten uveiitit Pohjois-Suomessa

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto

LL Erika Lehtola, 8.000€
Tulehduksellisten suolistosairauksien esiintyminen tyypin 1 diabetes mellitus -potilailla

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto

LL Anna-Kaisa Haavisto,8.000 €
Suomalaiset silmävammat lapsilla, urheilussa ja vapaa-ajalla

Professori Erkki Tuovisen rahasto

LL Susanna Jouhi, 8.500€
Pienten suonikalvon melanoomien hoito ja ennuste

Professori Salme Vannaksen rahasto

LL Riku Arvola, 9.000 €
Silmän sarveiskalvokudoksen paraneminen

Aleksi ja Laina Pataman rahasto

LL Ahmad Sahraravand, 9.000€
Työikäisten ja vanhusten silmävammat Etelä-Suomessa - aiheuttajat, vammatyypit ja kustannukset

Silmäsäätiön käyttörahasto

Dosentti SirpaLoukovaara, 50.000 €
Anti-VEGF ja diabeetikon vaikea-asteinen uudissuonimuodostus
 
Dosentti Jukka Moilanen,50.000 €
Haihtumista estävä jaanti-inflammatorinen ulkoinen hoito kuivan silmän syndroomaa varten
 
Professori NinaHautala, 25.000 € 
Diabeettinen retinopatia
 
LT Johanna Liinamaa, 25.000€
Pohjois-Suomen syntymäkohortin silmätutkimus 2
 
LT Rana’a Al-Jamal, 15.000€
Lasten ja nuorten suonikalvoston melanooman geneettinen tausta. Monikeskustutkimus
 
LT Kustaa Hietala, 15.000€
Koneoppiminen silmänpohjakuvien analysoimisessa
 
Dosentti Raimo Tuuminen,15.000 €
Veri-silmäeste lääkehoidon kohteena kaihileikkauksen myöhäiskomplikaatioiden estämiseksi
 
LT Toni Tamminen, 10.000€
Sirkadiaanirytmi ja pinosylviinihoito silmänpohjan ikärappeuman ehkäisemisessä geenimuunnelluillahiirillä

LL Elina Rantala, 10.000€ 
Ylävatsan kaikukuvauksen ja tietokone- tai magneettikuvauksen yhtäpitävyys suonikalvoston melanooman etäpesäkkeiden toteamishetkellä ja sen merkitys levinneen taudin nopeassa hoidon aloituksessa

LL Mamunur RashidMohammed, 10.000 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen
 
LL MarianneAla-Kauhaluoma, 10.000 €
Silmälöydökset kaulavaltimotautipotilailla, joille tehdään valtimoleikkaus:toimenpiteen vaikutus silmän toimintaan ja rakenteeseen
 
LL Tero Ovaskainen, 4.000€
Aflibersepti-lääkeinjektion terveyshyödyt ja kustannusvaikuttavuus kosteassa ikärappeumassa

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille

LT Laura Knaapi, 3.000€
Verkkokalvonrakenteiden koon määrittäminen: tutkimus silmänpohjavalokuvan suurennoksesta ja sen soveltamisesta reaktioaikaperimetrian kehittämiseen 
 
LT Hanna-Mari Jauhonen,3.000 €
Cis-urokaanihapon vaikutus silmän pinnan terveyteen

Myönnetyt apurahat yhteensä 342 200 €

Silmäsäätiön apurahat vuonna 2017

Märta ja Aarne Koskelon rahasto
 
Dosentti Hannele Uusitalo-Järvinen, 15.000 €           
Poikkeava angiogeneesi,verisuonten tihkuminen ja arpimuodostus diabeettisessa verkkokalvotaudissa.
 
Professori Nina Hautala, 15.000 €                               
UveiititPohjois-Suomessa

Torsten ja Lea Laineen rahasto
 
Dosentti Ville Saarela, 30.000 €                                   
Glaukooman riskitekijätpohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto
 
LL Marianne Ala-Kauhaluoma, 7.000 €
Potilaan silmätutkimusennen ja jälkeen kaulavaltimokirurgian, prospektiivinen aineisto HeCES-BEST tutkimuksessa

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto
 
LL Mari Mansikkamäki, 7.500 €
Näköhermon nystyäympäröivien suonikalvon melanoomien hoitotulokset Suomessa

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto
 
LL Riku Arvola, 8.000 €                                                 
Silmänsarveiskalvokudoksen paraneminen
 

Professori Erkki Tuovisen rahasto
 
LL Susanna Jouhi, 8.000 €
Pientensuonikalvoston melanoomien hoito ja ennuste
 

Professori Salme Vannaksen rahasto
 
LL Mamunur Rashid Mohammed, 8.000 €
Suonikalvostonmelanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen
 

Aleksi ja Laina Pataman rahasto
 
LL Elina Rantala, 8.000 €
Ylävatsan kaikukuvauksen jatietokone- tai magneettikuvauksen yhtäpitävyys suonikalvoston melanooman etäpesäkkeidentoteamishetkellä ja sen merkitys levinneen taudin nopeassa hoidon aloituksessa
 

Silmäsäätiön käyttörahasto
 
Dosentti Sirpa Loukovaara, 50.000 €
Diabeetikonvaikea-asteinen verkkokalvosairaus - potentiaaliset kliinisetlääkekehityskohteet
 
Dosentti Jukka Moilanen, 45.000 €
Samanaikaisestihaihtumista estävä ja kuivumiselta suojaava ulkoinen hoito kuivan silmänsyndroomaa varten

Dosentti Paula Summanen, 35.000 €
Silmänpohjanverisuonivaurio, valtimonkovetustauti ja retinopatia: diabetes ja muut vaaratekijät,vuorovaikutus ja muutosten yhteys muihin elinmuutoksiin

LT Rana’a Al-Jamal, 25.000 €                                       
1-Lasten ja nuorten suonikalvoston melanooman geneettinen tausta.Monikeskustutkimus
2-BAP1 proteiinipuutoksen etsiminen suonikalvoston melanoomasta. Kahdenvälinentutkimus
 
Professori Kai Kaarniranta, 20.000 €
Autofagia lääkehoidonkohteena silmänpohjan ikärappeuman kantasolumallissa
 
Dosentti Olavi Pärssinen, 20.000 €
Likinäköisyystutkimus

LL Mika Siuko, 8.000 €
Lymfosyyttienklonaliteettitutkimus näköhermotulehduksessa – jatkotutkimus
 
LL Ari-Pekka Ylilehto, 8.000 €                                       
Neuvolaseulonnanonnistuminen heikkonäköisyyden tunnistamisessa ja hoidon tulokset Pirkanmaalla
 
LL Laura Knaapi, 2.500 €
Verkkokalvonyksityiskohtien koon määrittäminen silmänpohjavalokuvan avulla jareaktio-aikaan perustuvan näkökenttätutkimuksen kehittäminen

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille 

LT Asta Hautamäki,  3.000 €
Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoidossakäsiteltävien verisuonten kasvutekijää estävien lääkkeiden tehoon vaikuttavatgeneettiset tekijät
 
LT Niko Kivinen, 3.000 €                                              
Autofagian merkitys silmänpohjan ikärappeumalle
 
LT Minna Helin-Toiviainen, 3.000 €
Sidekalvon histopatologisten muutosten ennusteellinenmerkitys primaarista avokulmaglaukoomaa ja eksfoliaatioglaukoomaa sairastavienpotilaiden syvän sklerektomian ennusteelle
 
LT Pasi Vottonen, 3.000 €                                            
Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoitoverisuonikasvutekijän estäjillä: neurofysiologiasta kustannusvaikuttavuuteen
 
LT Kyösti Vihanninjoki, 3.000 €
Heidelberg Retina Tomograph glaukooman diagnostiikassa
 

Myönnetyt apurahat yhteensä 335 000 € 

Silmäsäätiön apurahat vuonna 2016

Märta jaAarne Koskelon rahasto

LT Riku Koivusalo, 15.000 € 
Silmänpainettaalentavan Molteno3- implantin vaikutus sarveiskalvoon
 
LT Rana’a Al-Jamal, 15.000 €
1- Lasten januorten suonikalvoston melanooman geneettinen tausta. Monikeskustutkimus
2- BAP1proteiinipuutoksen etsiminen suonikalvoston melanoomasta. Kahdenvälinentutkimus
 
Professori John Gustaf Lindbergin rahasto

LL Kalle Nummi, 7.000 €
RetinoblastoomaSuomessa 1964-2014
 
Kaukomarkkinat Oy:n rahasto

LL Petri Järventausta, 7.000 €
C4 puutostenja HLA-riskitekijöiden vaikutukset limbaalisissa tulehdussairauksissa
 
Margareta ja Valborg Norrménin rahasto

LL Mohammed Mamunur Rashid, 8.500 €
Suonikalvostonmelanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen
 
Professori Erkki Tuovisen rahasto

LL Fabian Kananen, 8.500 €
VerkkokalvonIkärappeumamuutokset monozygoottisilla kaksosilla, epigeneettisten jaelämäntapaerojen merkitys.
 
Professori Salme Vannaksen rahasto

LL Ahmad Sahraravand, 8.500 €
Työikäistenja vanhusten silmävammat Etelä-Suomessa - aiheuttajat,vammatyypit jakustannukset
 
Aleksi ja Laina Pataman rahasto

LL Mika Siuko, 8.500 €
Lymfosyyttienklonaliteettitutkimus näköhermon tulehduksessa.
 
Silmäsäätiön käyttörahasto

LT Joni Turunen , 50.000 €
Suonikalvostonmelanooman perinnölliset riskitekijät
 
Professori Kai Kaarniranta, 35.000 €
Autofagigeenitja miRNA kosteassa silmänpohjan ikärappeumassa
 
Dosentti Nina Hautala, 35.000 €
Diabeettisenretinopatian varhaisdiagnostiikan kehittäminen:
Retinanmorfologiset muutokset ja niiden molekulaarinen säätely
 
LT Virva Hannula, 15.000 €
Kosteasilmänpohjan ikärappeuma ja elämänlaatu
 
Dosentti Johanna Liinamaa, 15.000 €
Verkkokalvonverisuonet ja yleinen terveydentila Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa
 
LKT, dosentti Paula Summanen, 15.000€
Silmänpohjanverisuonivaurio
Valtimonkovetustautija retinopatia: tyypin 1 ja 2 diabetes ja muut vaaratekijät, vuorovaikutus jamuutosten yhteys muihin elinmuutoksiin
 
LT Tiina Leivo, 10.000 €
Silmäluomi-kyyneltie-  ja orbitavammat
 
LL Marianne Ala-Kauhaluoma, 8.500 €
Potilaansilmätutkimus ennen ja jälkeen kaulavaltimokirurgian, prospektiivinen aineisto
  
LL Anna-Kaisa Haavisto, 8.500.€
Suomalaisetsilmävammat lapsilla, urheilussa ja vapaa-ajalla
 
LL Paula Niinimäki, 8.500 €
Silmäluomienokasolusyöpä Suomessa
 
LT Ilpo Tuisku, 8.000 €
Perinnöllinensarveiskalvon eroosio-rappeuman fenotyypin ja genetiikka
 
LL Henrik Bygglin, 7.500 €
Tarkan näönalueen valoherkkyys kosteassa ikärappeumassa verisuonikasvutekijän estäjähoidonaikana
 
LL Joel Pitkänen, 6.000 €
Papillankoko ja muoto: siihen vaikuttavat tekijät, korrelaatio kognitioon jakoulutustasoon, hypoplasian riskitekijät ja yhteys hermosäiekerroksenpaksuuteen Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttitutkimuksessa
 
LL Antti Riikonen, 6.000 €
Sarvieiskalvotunto- kliininen tutkimus valikoiduissa potilasryhmissä
 
LL Olli Viitanen, 5.000 €
Visuaalisentoimintakyvyn ja ajoterveyden arviointi Ocusweep-laitteella silmänpohjanikärappeumaa sairastavilla potilailla
 
LL Laura Knaapi, 2.500 €
Silmäntaittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentänmittaustuloksiin
 
Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille

LT Susanna Porela-Tiihonen,  3.000 €
Kaihileikkauksenjälkeinen toipuminen
 
LT Virva Hannula, 3.000 €
Diabeettisen retinopatianesiintyminen ja vaikutus sosiaaliseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun tyypin 1diabetesta sairastavilla lapsilla ja nuorilla aikuisilla 

Myönnetyt apurahat yhteensä 313.500 €

Silmäsäätiön apurahat vuonna 2015

Torsten ja Lea Laineen rahasto

Dosentti Mika Harju, 13 000 €
Syvä sklerektomian pitkäaikaistulosten selvitys 5 vuotta leikkauksen jälkeen

Märta ja Aarne Koskelon rahasto

Dosentti Johanna Liinamaa, 13.000 €
Verkkokalvon verisuonet ja yleinen terveydentila Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa

Dosentti Sirpa Loukovaara, 15.000 €
Proliferatiivisen diabeettisen retinopatian molekulaarinen patogeneesi -
Potentiaaliset lääkekehityskohteet

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto

LL Kalle Nummi, 7.000 €
Retinoblastooma Suomessa 1964-2014

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto

LL Petri Järventausta, 7.000 €
C4 puutosten ja HLA-riskitekijöiden vaikutukset limbaalisissa tulehdussairauksissa

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto

LL Mohammed Mamunur Rashid, 7.500 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

Professori Erkki Tuovisen rahasto

LL Petteri Ylinen, 7.500 €
Kaihileikkauksen myöhäiskomplikaatioiden esiintyvyys, niihin altistavat tekijät ja ennakoivan hoidon optimointi

Professori Salme Vannaksen rahasto

LL Satu Haikonen, 7.500 €
Uusia menetelmiä verkkokalvon dynaamisten verisuonimittausten analysointiin ja tulkintaan

Aleksi ja Laina Pataman rahasto

LL Marianne Ala-Kauhaluoma, 7.500 €
Potilaan silmätutkimus ennen ja jälkeen kaulavaltimokirurgian ja
verkkokalvon verisuonitukokset HUS- alueella

Silmäsäätiön käyttörahasto

LT Rana’a Al-Jamal, 45.000 €
1- Lasten ja nuorten suonikalvoston melanooman geneettinen tausta. Monikeskustutkimus
2- BAP1 proteiinipuutoksen etsiminen suonikalvoston melanoomasta. Kahdenvälinen tutkimus
Professori Kai Kaarniranta, 30.000 €
Autofagia silmänpohjan ikärappeuman lääkityksen kohteena

LKT Olavi Pärssinen, 25.000 €
Likinäköisuustutkimus

Dosentti Nina Hautala, 20.000 €
Diabeettisen retinopatian seulonnan ja komplikaatioiden varhaisdiagnostiikan
Kehittäminen

Dosentti Paula Summanen, 13.000 €
Silmänpohjan verisuonivaurio tyypin 1 ja 2 diabeteksessa: valtimonkovetustauti ja retinopatia, vaaratekijät ja muutosten yhteys muihin elinmuutoksiin

LT Joni Turunen, 13.000 €
Suonikalvoston melanoomalle altistavat perinnölliset tekijät

Professori Juha Holopainen, 9.500€
Sarveiskalvon tulehdus

LL Anna-Kaisa Haavisto, 7.500 €
Suomalaiset silmävammat lapsilla, urheilussa ja vapaa-ajalla

LL Asta Hautamäki, 7.500 €
Soluviestinnän välittäjäaine interleukiini-8:n tuotanto kosteaa ikärappeumaa sairastavilla potilailla

LL Antti Hemminki, 7.500 €
Lasten näöntutkimuspelin kehittäminen ja luotettavaksi tutkimismenetelmäksi todistaminen

LL Veli-Matti Kuronen, 7.500 €
Idiopaattinen orbitan inflammaatio (IOI) suomalaisessa väestössä

LL Susanna Jouhi, 7.000 €
Pienten suonikalvoston melanoomien hoito ja ennuste

LL Laura Knaapi, 7.000 €
Silmän taittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentän mittaustuloksiin

Francesco Dragoni, 5.000 €
TRAIL-proteiinin rooli silmän pinnan homeostaasissa

Mohamed Geneid, 5.000 €
Verkkokalvon verisuonien, hermosäiekerroksen ja makulan paksuuden sekä muiden silmän rakenteiden yhteys silmäsairauksiin Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimuksessa

LL Niko Kivinen, 5.000 €
Aiheuttaako kollageeni 18 puutos hiirillä ikääntymiseen liittyen verkkokalvon pigmenttiepiteelin toimintahäiriöitä?

LL Minna Kumpula, 5.000 €
Kaihin ja jälkikaihin vaikutus silmän verkkokalvon OCT (Optical Coherence Tomography) -kuvauksiin
LL Juha-Matti Lindholm, 5.000 €
Anti-VEGF hoito silmänpohjan kosteassa ikärappeumassa

LL Ahmad Sahraravand, 5.000 €
Työikäisten ja vanhusten silmävammat Etelä-Suomessa - aiheuttajat, vammatyypit ja kustannukset

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille

LT Elina Koskela, 3.000.€
Aivovaltimoaneurysmien neuro-oftalmologiset manifestaatiot

Myönnetyt apurahat yhteensä 314.500 €

Silmäsäätiön apurahat vuonna 2014

Torsten ja Lea Laineen rahasto

Dosentti Ville Saarela, 17.500 €
Glaukoomamuutokset pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

Märta ja Aarne Koskelon rahasto

LT Merja Hurskainen, 13.000 €
Kollageenin XV ja XVIII merkitys proliferatiivisessa diabeettisessa retinopatiassa

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto

LL Susanna Jouhi, 7.000 €
Pienten suonikalvoston melanoomien hoito ja ennuste

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto

LL Laura Knaapi, 7.000 €
Silmän taittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentän mittaustuloksiin

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto

LL Minna Kurkinen, 7.500 €
Terrienin marginaalisen sarveiskalvodegeneraation diagnostiset kriteerit, kliiniset ja kuvantamislöydökset

Professori Erkki Tuovisen rahasto

LL Jussi Paterno, 7.500 €
Verkkokalvon kostean ikärappeuman hoitovaste ja hoidon vaikuttavuus Tampereen ja Kuopion yliopistollisissa sairaaloissa

Professori Salme Vannaksen rahasto

LL Elina Koskela, 7.500 €
Neuro-oftalmologiset löydökset vuotaneilla ja vuotamattomilla aivovaltimoaneurysma-potilailla

Aleksi ja Laina Pataman rahasto

LL Martin Täll, 7.000 €
Coatsin taudin ja liitännäissairauksien kliininen kuva ja geeniviat

Silmäsäätiön käyttörahasto

LT Ranaa Al Jamal, 30.000 €
1. Suonikalvoston melanooma lapsilla ja nuorilla.
2. BAPI proteiinipuutoksen etsiminen histopatologisesti suonikalvoston melanoomassa.

LL Henrik Bygglin, 7.500 €
Tarkan näön alueen valoherkkyys kosteassa ikärappeumassa verisuonikasvutekijä-hoidon aikana

LL Sophia Gräsbeck, 7.000 €
Lapsuus- ja nuoruusiässä tyypin 1 diabetekseen sairastuneiden retinopatia

LL Thomas Gräsbeck, 7.000 €
Silmänpohjavalokuvaus diabeettisen retinopatian seulontamenetelmänä 10–18 vuotiailla tyypin 1 diabeetikoilla

Dosentti Juha Holopainen, 35.000 €
Uusia hoitomuotoja sarveiskalvorappeumiin

LL Hanna-Mari Jauhonen, 7.500 €
Cis-urokaanihappo silmän pintaosan tulehduksessa

Professori Kai Kaarniranta, 35.000 €
Autofagia ja inflammasomit silmänpohjan ikärappeuman patogeneesissa

LL Terhi Kalema, 7.500 €
Verkkokalvon kostean ikärappeuman hoitotulokset ja seurannan tarve väestötasolla

Dosentti Johanna Liinamaa, 40.000 €
Verkkokalvon verisuonet ja yleinen terveydentila Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa

Dosentti Sirpa Loukovaara, 35.000 €
Verkkokalvon angiogeneesi ja arpimuodostuksen mekanismit vaikea-asteisessa diabeettisessa retinopatiassa

MD Mamunur Rashid Mohammed, 7.500 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

LL Kalle Nummi, 6.000 €
Retinoblastooma Suomessa 1964–2014

LL Pasi Vottonen, 7.500 €
Anti-VEGF-hoidon vaikutus näköhermon vasteisiin silmänpohjan kosteassa ikärappeumassa

Myönnetyt apurahat yhteensä 306 500 € 


Silmäsäätiön apurahat vuonna 2013

Torsten ja Lea Laineen rahasto

LT Ville Saarela, 15.000 €
Glaukoomamuutokset pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

LT Juha Välimäki, 10.000 €
Glaukoomaimplantti-kirurgian epäonnistumiseen johtavat kudosreaktiot

Märta ja Aarne Koskelon rahasto

LT Tiina Leivo, 11.000 €
Endonasaalinen dakryokystorinostomia akuutissa kyynelpussin tulehdusvaiheessa: randomisoitu, kontrolloitu tutkimus

Professori John Gustaf Lindbergin rahasto

LL Janne Kytö, 7.000 €
Verkkokalvon verisuonten varhainen valtimonkovetustauti ja retinopatia tyypin 1 diabetesta sairastavilla: muutosten mahdollinen vuorovaikutus ja yhteys muihin elinmuutoksiin

Kaukomarkkinat Oy:n rahasto

LL Laura Knaapi, 7.000 €
Silmän taittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentän mittaustuloksiin

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto

LL Virva Hannula, 7.500 €
Diabeettisen retinopatian yleisyys ja vaikutus koettuun elämänlaatuun

Professori Erkki Tuovisen rahasto

LL Jussi Paterno, 7.500 €
Verinäytteistä määritettävät biomarkkerit silmänpohjan ikärappeumassa

Professori Salme Vannaksen rahasto

LL Elina Koskela, 7.500 €
Väitöskirja-apuraha: Neuro-oftalmologiset löydökset vuotaneilla ja vuotamattomilla aivovaltimoaneurysma-potilailla – yhden vuoden prospektiivinen tutkimus

Silmäsäätiön käyttörahasto

LT Vesa Aaltonen, 7.500 €
Hypoksian aiheuttamat muutokset verkkokalvon pigmenttiepiteelillä ja lasiaisessa diabeettisessa verkkokalvosairaudessa

LT Ranaa Al Jamal, 30.000 €
Suonikalvoston melanooma suomalaisilla lapsilla ja nuorilla, Euroopan Monikeskus, yhteinen tutkimus
Suonikalvoston melanooma yli 80-vuotiailla, kliiniset tunnusmerkit, ennuste ja hoidon tulokset

LL Riku Arvola, 7.500 €
Limbaalisten sairauksien immunologiset ja virologiset riskitekijät

LT Nina Hautala ja tutkimusryhmä, 12.000 €
Tyypin 1 diabetesta sairastavien retinopatian yleisyys, riskitekijät ja kustannukset terveydenhuollolle

Professori Kai Kaarniranta, 35.000 €
Silmänpohjan ikärappeuman genotyypin vaikutus autofagian säätelyyn pigmenttiepiteelisoluissa

LL Terhi Kalema, 7.500 €
Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoitotulokset ja seurannan tarve väestötasolla

LT Kati Kinnunen, 45.000 €
Tulehduksen ja hypoksian rooli diabeteksesta aiheutuvan silmänpohjan keskeisen alueen turvotuksen patofysiologiassa ja diabeettisen silmänpohjasairauden syntyyn vaikuttavien ennusmerkkien arvioiminen OCT:ssa

LT Sirpa Loukovaara, 35.000 €
Verkkokalvon angiogeneesi ja arpimuodostuksen mekanismit vaikeata diabeettista retinopatiaa sairastavilla potilailla

MD Mamunur Rashid Mohammed, 7.500 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

LT Sirkka-Liisa Rudanko, 10.000 €
Lasten näkövammojen esiintyvyys, syyt, profiili sekä ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksien edistäminen

LL Mika Siuko, 15.000 €
Minoptic-tutkimus

LKT Paula Summanen, 15.000 €
Silmänpohjan verisuonivaurio tyypin 1 ja 2 diabeteksessa, valtimonkovetustauti ja retinopatia, vaaratekijät ja yhteys muihin elinmuutoksiin

LT Antti Viljanen, 12.000 €
Prospektiivinen, satunnaistettu tutkimus: Laihdutusleikkauksen metaboliset ja funktionaaliset vaikutukset PET- ja MRI-kuvantamisella – Silmätutkimus

LL Pasi Vottonen, 7.500 €
Anti-VEGF-hoidon vaikutus näköhermovasteisiin silmänpohjan kosteassa ikärappeumassa

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille

LT Juha Hagman, 3000 €
Resurssien käyttö avokulmaglaukooman hoidossa Suomessa: 11-vuotinen retrospektiivinen analyysi

LT Kustaa Hietala, 3.000 €
Risk factors for retinopathy in type 1 diabetes

LT Aila Riusala, 3.000 €
Structural and Functional Findings in Exudative Age-related Long-term Macular Degeneration

Myönnetyt apurahat yhteensä 328 000 €


Silmäsäätiön apurahat vuonna 2012

Torsten ja Lea Laineen rahasto

LL Anni Piirtola, 7.000 euroa
Glaukooman kehittyminen, eteneminen ja hoito uveamelanoomasilmissä

LT Ville Saarela, 15.000 euroa
Glaukoomamuutokset pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

LT Anu Vaajanen, 12.000 euroa
Silmän paikallinen angiotensiinijärjestelmä – uusi kohde glaukoomalääkekehitykseen

Märta ja Aarne Koskelon rahasto

LKT Waldir Neira, 8.000 euroa
Sarveiskalvotunto: Sarveiskalvon tunnon arviointi silmäsairauksien tai silmäleikkausten jälkeen jotka vaikuttavat hermojen järjestäytymiseen ja aktiivisuuteen.
Professori John Gustaf Lindbergin rahasto

LL Asta Hautamäki, 7.000 euroa
VEGF-estäjät eksudatiivisen verkkokalvon ikärappeuman hoidossa
Kaukomarkkinat Oy:n rahasto

LL Laura Knaapi, 5.000 euroa
Silmän taittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentän mittaustuloksiin

Margareta ja Valborg Norrménin rahasto

LL Virva Hannula, 7.000 euroa
Diabeettisen retinopatian yleisyys ja vaikutus koettuun elämänlaatuun
Professori Erkki Tuovisen rahasto

LL Hanna-Mari Jauhonen, 7.000 euroa
Cis-Urokaanihappo silmän pintaosan tulehduksessa

Professori Salme Vannaksen rahasto

LL Piret Vares, 5.000 euroa
Orbitan alueelle kohdistuvien leikkausten evaluointi

Silmäsäätiön käyttörahasto

LT Vesa Aaltonen, 10.000 euroa
Hypoksian aiheuttamat muutokset verkkokalvon pigmenttiepiteelillä ja lasiaisessa diabeettisessa verkkokalvosairaudessa

LT Ranaa Al Jamal, 12.000 euroa
Sädetys, Retinopatian Patogeneesi Apogenes, Levysädehoidetun suonikalvoston melanooman ja hoitovaihtoehtojen arviointi

LL Riku Arvola, 7.000 euroa
Limbaalisten sairauksien immunologiset ja virologiset riskitekijät

LT Nina Hautala ja tutkimusryhmä, 12.000 euroa
Tyypin 1 diabetesta sairastavien retinopatian yleisyys, riskitekijät ja kustannukset terveydenhuollolle

Dosentti Juha Holopainen, 35.000 euroa
Kyynelneste, rakenteesta toimintaan

LL Petri Järventausta, 7.000 euroa
C4 puutokset ja HLA-riskitekijät limbaalisissa tulehdussairauksissa

Professori Kai Kaarniranta, 25.000 euroa
Autofagikinaasit lääkekohteena silmänpohjan ikärappeumassa

LT Johanna Liinamaa, 25.000 euroa
Verkkokalvon verisuonten yhteys yleiseen terveydentilaan Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa

MD Mamunur Rashid Mohammed, 7.000 euroa
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

LT Sirkka-Liisa Rudanko, 8.000 euroa
Lasten näkövammojen esiintyvyys, syyt, profiili sekä ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksien edistäminen

LKT Sanna Seitsonen, 12.000 euroa
Luteiinia sitovan proteiinin StAR-geenin vaikutus silmänpohjan ikärappeuman esiintymiseen

LL Mika Siuko, 15.000 euroa
Minoptic-tutkimus

LL Martin Täll, 7.000 euroa
Coatsin taudin ja liitännäissairauksien kliininen kuva ja geeniviat

LT Antti Viljanen, 12.000 euroa
Prospektiivinen, satunnaistettu tutkimus: Laihdutusleikkauksen metaboliset ja funktionaaliset vaikutukset PET- ja MRI-kuvantamisella – Silmätutkimus

LL Pasi Vottonen, 7.000 euroa
Eri sairauksissa esiintyvän silmänpohjan turvotuksen hoidoksi annetun anti-VEGF-estäjän infektiohoitojen vaikutus näköaivokuoren sähköisiin vasteisiin ja plastisiteettiin

LL Ari-Pekka Ylilehto, 6.000 euroa
Molteno 3-implantti glaukooman ensisijaisena kirurgisena hoitona – kliininen retrospektiivinen pilottitutkimus

Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille

LT Juhani Pietilä, 3.000 euroa
Sarveiskalvon LASIK -läpän tekeminen: Mikrokeratomista femtosekuntilaseriin

Myönnetyt apurahat yhteensä 283.000 euroa

Yhteystiedot

Silmäsäätiö
Salomonkatu 17 A, 5 krs.
00100 Helsinki

asiamies: VTM Roy Siljamäki
asiamies@silmasaatio.fi
puhelin  040 770 3337

silmasaatio@silmasaatio.fi
Y-tunnus: 1088213-1 

Vuoden 2020 apurahoja haettiin säätiöltä yheensä 876  085 euroa.

Biomedicumissa 21.11.2019 järjestetyssä juhlatilaisuudessa apurahoja jaettiin yhteensä 344 950 euroa 23 tutkijalle.

Juhlaesitelmän piti professori Kai Kaarniranta aiheesta "Kuinka silmäpohjan ikärappeumaa voidaan estää".